سفتکاری و نازک کاری

احداث ساختمان کلاً شامل دو قسمت سفت کاری و نازک کاری می باشد.مراحل مختلف سفتکاری و نازک کاری ساختمان توسط گروه معماری آمود انجام میشود که این مراحل به صورت خلاصه در زیر آمده است .

مرحله سفتکاری اولین مرحله از عملیات اجرایی ساخت سازه‌ها است . اولین مرحله اجرای فنداسیون است که این مرحله توسط گروه آرموتور بندی انجام می‌شود. در صورتی که طراح ساختمان در نظر داشته باشد که از اسکلت فلزی استفاده کند ابتدا آرموتور بندی انجام شده و پس از صفحه گذاری و بتن ریزی این مرحله به پایان می‌رسد که در پایان این مرحله صفحه ستون‌ها برای اجرای اسکلت فلزی آماده می‌باشند.

در صورتی که طراح ساختمان اسکلت بتنی را مد نظر داشته باشد مرحله اجرای فنداسیون با اجرای اسکلت بتنی و سقف بندی دنبال خواهد شد.

مرحله دوم اجرای اسکلت ساختمان می‌باشد که کمی در بالا به آن اشاره شد.

پس از اجرای اسکلت ساختمان نوبت سقف بندی و تیغه چینی می‌باشد.

با انجام تیغه چینی مرحله سفت کاری به پایان رسیده و مراحل نازک کاری اجرای پروژه آغاز می گردد.

نازک‌کاری ساختمان در برگیرنده فعالیت هایی می‌شود که در مراحل پایانی ساخت یک بنا انجام می‌شود و معمولاً توسط انسان قابل لمس می‌باشد. این فعالیت ها خود در دسته‌های گوناگون تقسیم بندی می‌شوند.این مرحله از کار شامل مواردی شامل کلیه عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده از قبیل: اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برقکاری، تاسیسات، نصب در و پنجره می باشد.