تهیه نقشه های ساختمانی

در حال حاضر اکثریت ساختمان های تولیدی در کشور با ضعف در طراحی و در نتیجه پایین بودن عمر مفید ساختمان و اتلاف منابع و سرمایه ها روبرو هستند.

در این راستا مهندسین گروه معماری آمود مدعی هستند با طراحی بهینه ، هم استانداردهای لازم را تامین می نمایند و هم از منابع طبیعی و مالی در پروژه ها حمایت می نمایند.

گروه معماری آمود ارائه دهنده نقشه های فاز 1 و 2، نقشه های معماری و اجرایی با ارائه جزئیات و رعایت اصول و استانداردهای مباحث مقررات ملی ساختمان، آماده ی انجام پروژه های ساختمانی میباشد.

یک پروژه معماری در سه فاز شکل می گیرد و این سه فاز باید بصورت مرتب و سلسله وار پشت سر هم قرار گیرد تا معماری شکل بگیرد که که این سه فاز عبارتند از فاز صفر، فاز یک و دو معماری

 1. طراحی معماری کلیه ساختمانهای اداری،تجاری و مسکونی

  • طراحي فاز 0 و 1 ساختمان :فاز صفر معماری شامل مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با نیازهای پروژه ، اقلیم ، الزامات شرایط محیطی و قوانین و استاندارد ها می باشد . فاز یک معماری پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها ، نماها و مقاطع می باشند برای ارایه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری ها یا بخشداری ها و ..... بکار گرفته می شوند.

  • تهيه نقشه هاي اجرایی:نقشه های اجرایی فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود و شامل ترسیم و ارایه نقشه هایی اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران می باشد که لیست این نقشه ها به شرح زیر می باشد :
   1. فهرست نقشه های فاز دو
   2. جدول نازک کاری
   3. پلان اندازه گذاری
   4. پلان کفسازی و مبلمان
   5. پلان سقف کاذب
   6. پلان تیپ بندی در و پنجره
   7. پلان نعل درگاه
   8. پلان فونداسیون
   9. پلان تیر ریزی
   10. سایت پلان
   11. پلان شیب بندی بام
   12. پلان تاسیسات مکانیکی
   13. پلان تاسیسات الکتریکی
   14. برش های فاز دو
   15. نماها
   16. بزرگنمایی سرویس بهداشتی
   17. بزرگنمایی پله
   18. تیپ بندی در و پنجره
   19. جزئیات اجرایی خاص پروژه
   20. ارائه جزئیات عمومی

 2. تهیه نقشه های AS-BUILT و Relever برای ساختمان های قدیمی و فاقد نقشه
 3. طراحی و محاسبه انواع سازه های بتنی و فلزی و ارائه دفترچه محاسبات
 4. طراحی و ترسيم نقشه تاسیات مکانیک و برق ساختمان برای کلیه کاربریها
 5. طراحی سایت پلان ، محوطه سازی و فضای سبز