ساخت و ساز

هرازچندگاهی با رونق بازار مسکن در کشور، بازار ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی از سوی پیمانکاران ساختمانی یا مالکان رونق بیشتری به خود می گیرد و هرکدام از آنها سعی می کنند از دیگری پیشی بگیرند. در این میان شاهدیم هر روز رعایت مباحث قانونی در ساخت و سازها، زیباسازی چهره شهرها، ایمن سازی ساختمان ها، به هم ریخته می شود.

گروه معماری آمود با ارائه مشاوره های پیش و در حین ساخت بنا در زمینه های حقوقی و کاربردی در جهت تسهیل و تسریع این امر به کارفرماهای محترم کمک میکند .