نمای خارجی ساختمان

طراحی های متفاوت و مدرن برای نمای خارجی ساختمان ها در هزاره سوم امری عادی و تا حدودی ضروری برای طراح ها و معمارهای انواع ساختمان ها در سراسر دنیاست. در ایران نیز همواره طراحی های متفاوت و زیبای نمای خارجی ساختمان نقش بسیار پر رنگی در ساخت و ساز ساختمان های مسکونی و تجاری دارد. به این نکته نیز توجه نمایید که طراحی نمای بیرونی ایده آل و مناسب برای یک ساختمان نه تنها ارزش اقتصادی ساختمان را افزایش می دهد بلکه باعث افزایش انرژی های مثبت در ساختمان و محیط پیرامون ان نیز می گردد ضمن آنکه تاثیرات بسیار مثبتی بر روی ساکنین ساختمان خواهد گذاشت. نما عنصری است که درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدامی‌کند و نشان دهنده موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان، میزان نظم طرح ساختمان، امکانات، ذوق تزئین و خانه‌آرائی طراح و مالک به شمار می‌رود.

گروه معماری آمود توانسته است با ارائه محصولات وطرح های نوین نما مطابق با تکنولوژی روز دنیا گامی مؤثر در به ثمر رسیدن اهداف فوق و تخصصی کردن و اجرای نما بردارد.