خرید و فروش

گروه معماری آمود با بررسی بازار مسکن از نگاه سرمایه گذاران فردی شرکت ها شرکت های سرمایه گذاری انبوه سازان و سایر فعالان در بخش عرضه و تقاضا بهترین استراتژی را برای حضور و سرمایه گذاری خروج از این بازار و یا عدم حضور در آن با هدف کسب بهترین بازدهی برای سرمایه گذار و یا خریدار مصرفی از یک سو و عرضه کننده از سوی دیگر در نظر گرفته است به این نکته بایستی توجه گردد از آنجا که بخش عمده سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی صورت می گیرد لذا تا چندی پیش حضور دولت در بازار مسکن محدود به سیاست گذاری هایی در مورد اعطای تسهیلات و ارائه زمین بوده است در حالی که پروژه مسکن مهر در جهت تغییر روند فوق در سالهای اخیر شکل گرفته است به این ترتیب در برخی موارد به منظور دستیابی به تحلیل مناسب نیازمند بررسی سیاست های تاثیر گذار دولت بر این حوزه نیز خواهیم بود