پروژه های اجرا شده

         تعدادی از پروژه های انجام شده توسط گروه معماری آمود طراح و مجری رسمی شرکت کناف ایران به شرح ذیل می باشد:

           1- سالن کنفرانس شرکت دخانیات اصفهان .

           2- سالن کنفرانس سازمان انرژی اتمی اصفهان .

           3- سالن همایش و مراسم مرکز توپخانه اصفهان .

           4- سالن پروازهای خارجی فرودگاه شهید بهشتی .

           5- سالن پذیرایی آتشگاه .

           6-  مجتمع تجاری و اداری نقش جهان .

           7- شرکت کاشی اصفهان .

           8- مسکن مهر فولاد شهر.

           9- مرکز آموزش عالی نقش جهان .

           10- ساختمان اداری شرکت شهدینه آران .

           11- دفتر مرکزی شرکت کیمیا سنگ سپاهان .

           12-  مدارس سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان .

           13-  ساختمان مرکزی بانک تجارت